Прищак Микола Дем`янович

Резюме

 

Кандидат педагогічних наук, доцент.

 

У 1991 році закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

 

З 2001 по 2008 рік заступник директора Інституту гуманітарно-педагогічних проблем та виховання, заступник проректора з науково-педагогічної роботи по організації виховного процесу та наукової роботи в галузі гуманітарних наук Вінницького національного технічного університету.

 

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Ґенеза поняття духовності в педагогічній думці України (друга половина ХІХ – 20-ті роки ХХ століття)”.

 

З 2008 року заступник завідувача кафедри культурології, соціології, педагогіки та психології.

 

З 2012 року завідувач секції гуманітарних наук кафедри філософії та гуманітарних наук.

 

В 2011 році нагороджений Почесною грамотою Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

 

Наукові інтереси: філософсько-педагогічні проблеми духовності, філософія освіти, філософія та педагогіка комунікації, етика та психологія ділових відносин, психологія управління в організації, історія педагогіки.

 

Перейти на сторінк: scholar.google

 

Автор монографії, багатьох (більше 60) наукових статей (з них 27 у фахових виданнях), 15 навчальних посібників (в тому числі одного з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), 9 свідоцтв на реєстрацію авторських прав на твір (електронні навчальні посібники) виданих  Державною службою інтелектуальної власності України, 16 методичних вказівок, 5 дистанційних курсів.

 

Викладає дисципліни: Психологія, Психологія особистості, Основи психології та педагогіки, Етика та психологія ділових відносин, Психологія управління в організації, Етика та естетика, Педагогіка, психологія та методика викладання у вищій школі

 

e-mail: m_pryschak@ukr.net